Kerää asiakaspalautetta ja seuraa asiakastyytyväisyyttä

Asiakaspalautteen keräämisellä on monia positiivisia vaikutuksia:

  • Asiakkaat kokevat, että palvelun tarjoaja on kiinnostunut heidän tyytyväisyydestään
  • Palveluntarjoaja saa suoran yhteyden asiakkaisiin ja heidän palvelukokemukseensa
  • Positiivista asiakaspalautetta voi hyödyntää markkinoinnissa
  • Palautteen perusteella on mahdollisuus kehittää toimintaa
  • Positiivinen palaute kannustaa työntekijöitä

JAMIX MENU –palvelun palauteosion kautta saat kerättyä asiakaspalautteen ateriakohtaisesti. Asiakkaasi voi halutessaan antaa palautetta joko ateriasta kokonaisuutena tai sen osista erikseen. Palautelomakkeen kysymykset ovat muokattavissa, joten voit itse määritellä mistä asioista haluat saada palautetta. Annettua palautetta pääsee tarkastelemaan JAMIX RUOKATUOTANTO –ohjelmassa.

Asiakaspalautekysely liitetään suoraan ruokalistaan

Kyselyjä hallinnoidaan JAMIX RUOKATUOTANTO -ohjelmassa, joten voit itse määritellä mistä asioista haluat saada palautetta. Kyselyyn voidaan lisätä haluttu määrä kysymyksiä, joiden vastaustyypiksi voidaan valita hymiöt, tähdet, teksti tai kuva. Kun kysely on liitetty ruokalistaan, se on automaattisesti mukana JAMIX MENU –palveluun julkaistussa ruokalistassa.

Asiakkaat antavat palautetta tietystä ateriasta tai ateriakokonaisuudesta

JAMIX RUOKATUOTANTO -ohjelmassa ruokalistaan liitetty asiakaspalautekysely näkyy asiakkaille JAMIX MENU -palveluun julkaistun ruokalistan yhteydessä omana osionaan. Sovelluksessa asiakas voi valita, haluaako antaa palautetta ateriakokonaisuudesta (esim. lounas) tai yksittäisestä aterian osasta (esim. kasvissosekeitto). JAMIX MENU -mobiilisovelluksessa asiakkaan on myös helppo liittää haluamansa kuva palautteeseen.

 

Asiakaspalautteet tallentuvat JAMIX RUOKATUOTANTO –ohjelmaan

JAMIX MENU -sovelluksen kautta lähetettyjä palautteita voidaan tarkastella JAMIX RUOKATUOTANTO -ohjelmassa. Palauteraportteja voidaan rajata halutulle aikavälille sekä suodattaa keittiöittäin. Lisäksi on mahdollista suodattaa palautteita annoksen ja ruokalistan mukaan.