CO2-laskuri laskee ruuan hiilijalanjäljen ammattikeittiössä

JAMIX CO2-laskuri on JAMIX RUOKATUOTANTO -järjestelmään liittyvä sovellus ruuan hiilijalanjäljen laskentaan. Sovellus laskee automaattisesti CO2-arvot ruokaohjeille ja aterioille. Ohjelmassa olevien vertailuarvojen avulla tietyn ruuan tai aterian hiilijalanjälkeä on helppo arvioida. Halutessasi saat CO2-tiedot esille myös ruokalistaan ja JAMIX MENU –sovellukseen asiakkaitasi varten.

Ammattikeittiöille kehitetty sovellus mahdollistaa tiedon jakamisen myös loppuasiakkaille

JAMIX CO2-laskuri on kehitetty ammattikeittiöille ruuan hiilijalanjäljen laskentaa ja vertailua varten. JAMIX RUOKATUOTANTO -ohjelmassa ruoka-aineiden CO2-arvoja on helppo vertailla ja eri raaka-aineiden valinnan vaikutuksia aterioiden hiilijalanjälkeen on helppo kokeilla. Tämän lisäksi keittiö voi halutessaan julkaista CO2-tiedot loppuasiakkailleen, jolloin myös heillä on mahdollisuus tehdä vertailua ja valintoja ruuan hiilijalanjälkeen perustuen.

Mahdollisuus verrata eri tuotteiden hiilijalanjälkeä jo ruokaohjeita ja ruokalistoja suunniteltaessa helpottaa ilmastonäkökulman huomioimista ammattikeittiöissä. Aterioiden hiilijalanjäljen ilmoittaminen tuo ravintolapalveluiden loppuasiakkaille sekä lisäarvoa että mahdollisuuden vaikuttaa hiilijalanjälkeen.

Ruuan hiilijalanjälki on keskeisessä roolissa, kun puhutaan kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta ammattikeittiössä

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat tänä päivänä avainasemassa kaikilla yhteiskunnan alueilla. Ruuan osuus kulutuksen ilmastovaikutuksista on suunnilleen yhtä suuri kuin liikenteen ja asumisen. Ammattikeittiöillä onkin kotitalouksien ohella merkittävä mahdollisuus tukea kestävää kehitystä muun muassa huomioimalla tarjottavan ruuan hiilijalanjälki. JAMIX CO2-laskuri mahdollistaa ammattikeittiölle ruuan hiilijalanjäljen tarkastelun ja tietoa on helppo jakaa myös loppuasiakkaille.

JAMIX CO2-laskuri valittiin keväällä 2020 yhdeksi Gastron Parhaista

JAMIX RUOKATUOTANTO -ohjelmisto tukee kestävän kehityksen mukaista toimintaa ammattikeittiössä kokonaisvaltaisesti

Reseptiikan ja käytettyjen raaka-aineiden CO2-arvojen lisäksi ruuan hiilijalanjälkeen vaikuttavat myös annoskoot ja ruokalistasuunnittelu, sillä niitä optimoimalla voidaan minimoida valmiin ruuan hävikkiä. Ruokalistasuunnittelulla ja siihen liittyvillä ostotilauksilla voidaan puolestaan vaikuttaa raaka-aineiden hävikkiin. Tuotannonsuunnittelun avulla ruoan valmistus sujuu tehokkaasti ja ekologisesti. JAMIX RUOKATUOTANTO -ohjelmistosta löytyy tarvittavat toiminnot kaikkien edellä mainittujen aihealueiden hallintaan: