Ammattikeittiön ketjuhallinta

JAMIX RUOKATUOTANTO -ohjelmisto soveltuu yhtä hyvin yksittäiselle keittiölle kuin usean toimipisteen kokonaisuuteen ja ketjuhallintaan – hallinnoitpa sitten useita ravintolakonsepteja lukuisissa toimipisteissä tai useita toimipisteitä vain yhden konseptin alla. Ruoka-aineita, ruokaohjeita ja ruokalistoja voidaan haluttaessa määritellä esimerkiksi toimipistekohtaisesti, alueittain tai konseptikohtaisesti samassa tietokannassa. JAMIX RUOKATUOTANTO -ohjelmalla hallitset myös kaiken tyyppiset ateriatilaukset ruokavaliot ja annoskoot huomioiden. Useiden toimipisteiden hallinta yhdessä järjestelmässä mahdollistaa toiminnan kokonaisvaltaisen analysoinnin ja ohjaamisen keskitetysti, ja rutiinitöiden keskittäminen säästää aikaa.

 

Tiedon hallinta ketjutoiminnassa

Tiedon jakaminen järjestelmässä hoituu vaivattomasti sekä kaikille käyttäjille että haluttaessa rajatuille käyttäjäryhmille. Toimittajien tuotetiedot hintoineen voidaan päivittää keskitetysti järjestelmään, jolloin ne päivittyvät ajantasaisesti edelleen kaikille toimipisteille. Järjestelmä mahdollistaa hankinnan keskittämisen pääkäyttäjälle tai ostotilausten yhdistämisen esimerkiksi toimittajien kanssa käytäviä hintaneuvotteluja varten. Tarkat ostotilaukset tarpeen mukaan, perustuen ruokalistoilla oleviin annosmääriin ja annoskokoihin, auttavat hävikin hallinnassa.

 

Ruokaohjeet, ruokalistat ja hankinta ketjutoiminnassa

JAMIX RUOKATUOTANTO mahdollistaa hankintojen yhtenäistämisen, vaikka tilaamista ei hoidettaisi keskitetysti, sillä pääkäyttäjä voi määritellä toimittajat ja tuotteet joita käytetään. Myös käytettävät ruokaohjeet ja ruokalistat voidaan määritellä toimipistekohtaisesti, ketjukohtaisesti tai konseptikohtaisesti. Näin kustannuksia ja tarjottavan ruuan laatua voidaan kontrolloida pääkonttorilta käsin.

Useiden toimipaikkojen kokonaisuudessa dynaamiset ruokalistatoiminnot mahdollistavat keittiökohtaiset muutokset yhteisiin ruokalistoihin. Tämä toiminnallisuus on käytännöllinen muun muassa silloin, kun keittiöt hyödyntävät yhteistä ruokalistaa mutta niiden annoskoot, annosmäärät tai hinnat poikkeavat toisistaan.

Pääkäyttäjä voi tarkastella kaikkien toimipisteiden tietoja järjestelmässä – esimerkiksi menekin seurantaa, laskutusta, varastosaldoja ja inventaarioita – mikä mahdollistaa toiminnan analysoinnin keskitetysti.

 

Ateriatilausten hallinta

JAMIX RUOKATUOTANTO -ohjelmalla voidaan hoitaa kaiken tyyppiset ateria- ja ruokatilaukset, olivat ne sitten yksittäispakattuja aterioita tai massatoimituksia. Toimipisteet tai osastot voivat tehdä tilauksia keskuskeittiölle sen ylläpitämiin tuotelistoihin perustuen ja kirjata lähetykset ohjelmaan kun tuotteet on toimitettu. Keskuskeittiö voi tarkastella kaikkia tilauksia järjestelmässä ja koota ne yhteen tuotantoa varten ohjelman huolehtiessa automaattisesti muun muassa erityisruokavalioiden huomioimisesta. Erityisesti tabletille kehitetyn JAMIX RUOKATUOTANTO ATERIATILAUS -sovelluksen avulla ateriatilauksia on helppo tehdä esimerkiksi asiakkaiden luona kiertäessä.

 

Ketjuhallinta linkittyy kokonaisvaltaisessa järjestelmässä muihin toimintoihin

JAMIX RUOKATUOTANTO -ohjelmisto tukee ammattikeittiön toimintaa kokonaisvaltaisesti prosessin alusta loppuun. Järjestelmä sisältää seuraavia ominaisuuksia, joita voidaan käsitellä ketjuhallinnan avulla: