Tilavaraukset, tarjoilutilaukset ja vieraat - hallitse kaikki yhdessä järjestelmässä!

Tilavarausjärjestelmä, jossa hallitset myös tarjoilutilaukset ja vieraat

TILAX on kokonaisvaltainen tilavarausjärjestelmä toimitalon tilavarausten, tarjoilutilausten ja vieraiden hallintaan.

Yhdellä ohjelmalla voidaan hallita useankin toimitalon tilaukset ja erilaiset toimitalokohtaiset tai konsernikohtaiset tarpeet voidaan määrittää usein suoraan ohjelmassa vakiona olevilla perustietotoiminnoilla.

Ohjelma yhdistää saumattomasti tilausten tekijät, keittiön sekä aulapalvelut, ja varmistaa että kaikki tieto on sekä täsmällistä että jatkuvasti ajan tasalla.

Käyttäjille

 • Selkeät lomakkeet ja valintalistat varausten ja tilausten tekemiseen.
 • Käytettävissä myös mobiililaitteilla!
 • Tilavarauksia voidaan tehdä myös suoraan Outlook-kalenterin
  kautta Exchange-yhteyden avulla

Näytettäviä tiloja voidaan rajata maan, kaupungin, toimitalon tai huoneryhmän mukaan. Varauksen tietoihin saadaan mukaan laskutustiedot, osallistujat, mahdollinen huonevuokra sekä tarvittaessa vapaamuotoiset lisätiedot aulapalveluihin.

Tilavarauksia on mahdollista tehdä TILAX-ohjelmaan myös suoraan Outlook-kalenterin kautta Exchange-yhteyden avulla.

Tarjoilutilaus voidaan lisätä suoraan tilavaraukseen, jonka myötä muun muassa aika- ja paikkatieto välittyy keittiölle ilman erillisiä viestejä. Tarjoilutilauksia voidaan tehdä myös ilman tilavarausta esimerkiksi omaan työhuoneeseen tai yleiseen tilaan. Tarjoilutuotteiden valinta käy vaivattomasti valmiilta tuotelistoilta. Tilaukseen on helppo lisätä myös muun muassa osallistujien ruokavaliotiedot.

Keittiöille

 • Erilaisilla työlistoilla ohjataan keittiön tuotanto ja toimitukset täsmällisesti.
 • Tilausten laskutus suoraan ohjelmasta.

Tarjoilutilaukset tehdään keittiön ylläpitämiltä tuotelistoilta. Valittavissa olevat tarjoilutuotteet voidaan määrittää huonekohtaisesti. Lisäksi tarjoilutuotteille voidaan määrittää viimeinen tilausajankohta, mikä varmistaa että keittiölle jää riittävästi aikaa tarjoilun valmisteluun ja toimitukseen.

Monipuolisten työlistojen avulla keittiön tuotanto ja toimitukset sujuvat täsmällisesti sekä ajan että paikan suhteen.

Tarjoilujen laskutus hoituu vaivattomasti suoraan järjestelmästä kun kaikki tarvittavat tiedot on tallennettu tilaajan toimesta valmiiksi tarjoilutilaukselle.

Aulapalveluille

 • Aulapalvelut näkee taloon saapuvat vieraat ja voi tulostaa näille vierailijakortit suoraan ohjelmasta.
 • Ohjelma voidaan liittää inforuutujärjestelmiin.

Aulapalvelu voi selata tilavarauksia ja tarvittaessa myös tehdä niitä.

Saapuvat vieraat nähdään tilavarauksiin tai tarjoilutilauksiin syötettyjen tietojen perusteella. Käyttäjät voivat ilmoittaa vieraan aulapalveluun myös ilman tilavarausta tai tarjoilutilausta erillisellä ohjelmassa olevalla toiminnolla.

Vierailijakortit saadaan tulostettua vaivattomasti suoraan ohjelmasta.

TILAX-ohjelma voidaan liittää opastejärjestelmiin.

Hallinnolle

 • Tilojen ja resurssien laskutus suoraan ohjelmasta.
 • Monipuoliset raportit myös esim. taloushallintoa varten.

Varattavien tilojen tietoihin saadaan liitettyä muun muassa hinnat ja varusteet. Tarvittaessa varausoikeuksia voidaan rajata aika- tai henkilöperusteisesti.

Tilavuokrien laskutus hoituu vaivattomasti suoraan ohjelmasta.

Valmiiden raporttien lisäksi ohjelmassa voidaan luoda omia raportteja ja raporttipohjia.